112

DRINGEND ZIEKENVERVOER
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20
 Next to creating a life, the finest thing a man can do is save one.    - Abraham Lincoln -
De Dringende Geneeskundige Hulpverlening is in het leven geroepen om onmiddellijk aangepaste hulp te kunnen verstrekken aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel (112) waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.Ook het Ambulance Centrum werkt hier aan mee. Wij hebben verschillende ambulances beschikbaar voor de aan ons toegewezen sectoren. De ambulances voldoen aan alle Belgische wetgevingen alsmeer ook aan de Europese standaard voor type B ambulances (CEN 1789).
De hulpverleners-ambulanciers hebben alle verplichte opleidingen gevolgd en worden jaarlijks bijgeschoold. Onze dienst staat onder controle van de provinciale gezondheidsinspecteur die er op toeziet dat alle voorwaarden nageleefd worden. Al deze ambulances zijn 24/7 permanent bemand en inzetbaar voor dringende oproepen via het noodnummer 112. Erkenningsnummer: 45601 Naast het dringend vervoer via de dienst 112 kan onze dienst ook rechtstreeks gecontacteerd worden via ons alarm nummer 052/20 20 20 om dringend ziekenvervoer uit te voeren. In dit geval is er, in tegenstelling tot een oproep via de dienst 112, keuzevrijheid van ziekenhuis.
ROLSTOELTRANSPORT MOBILE INTENSIVE CARE UNIT 112

112

DRINGEND ZIEKENVERVOER
Next to creating a life, the finest thing a man can do is save one.  - Abraham Lincoln -
De Dringende Geneeskundige Hulpverlening is in het leven geroepen om onmiddellijk aangepaste hulp te kunnen verstrekken aan alle personen van wie de gezondheidstoestand ten gevolge van een ongeval, een plotse aandoening of een plotse verwikkeling van een ziekte een dringende tussenkomst vereist na een oproep via het eenvormig oproepstelsel (112) waardoor de hulpverlening, het vervoer en de opvang in een aangepaste ziekenhuisdienst worden verzekerd.Ook het Ambulance Centrum werkt hier aan mee. Wij hebben verschillende ambulances beschikbaar voor de aan ons toegewezen sectoren. De ambulances voldoen aan alle Belgische wetgevingen alsmeer ook aan de Europese standaard voor type B ambulances (CEN 1789). De hulpverleners-ambulanciers hebben alle verplichte opleidingen gevolgd en worden jaarlijks bijgeschoold. Onze dienst staat onder controle van de provinciale gezondheidsinspecteur die er op toeziet dat alle voorwaarden nageleefd worden. Al deze ambulances zijn 24/7 permanent bemand en inzetbaar voor dringende oproepen via het noodnummer 112. Erkenningsnummer: 45601 Naast het dringend vervoer via de dienst 112 kan onze dienst ook rechtstreeks gecontacteerd worden via ons alarm nummer 052/20 20 20 om dringend ziekenvervoer uit te voeren. In dit geval is er, in tegenstelling tot een oproep via de dienst 112, keuzevrijheid van ziekenhuis.
TERUG TERUG
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 14 9200 Dendermonde
CONTACT info@ambulancecentrum.net 24/7 052-20.20.20