Betalingsvoorwaarden

SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20
 Only you can control your future.   - Dr. Seuss -
Betalingsvoorwaarden Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV: Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 12% van de factuurbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. _____________________________ Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW: Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 50% van de factuurbedragen zoals bepaald in Art.4. §2 van het KB van 28/11/2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dingende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst , dit ter dekking van de administratieve kosten van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.  Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
SOCIAAL
ADRES Vlassenhout 17 9200 Dendermonde
CONTACT info@ac-ovl.be 24/7 052-20.20.20

Betalingsvoorwaarden

 Only you can control your future.   - Dr. Seuss -
Betalingsvoorwaarden Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV: Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost- Vlaanderen BV, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 12% van de factuurbedragen, met een minimum van 50 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen BV. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. _____________________________ Betalingsvoorwaarden Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW: Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening  van Ambulance Centrum Oost- Vlaanderen VZW, zoals opgegeven op de factuur. Betwistingen omtrent deze factuur dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 50% van de factuurbedragen zoals bepaald in Art.4. §2 van het KB van 28/11/2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dingende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst , dit ter dekking van de administratieve kosten van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen VZW. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.  Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter van Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.